Okres Umowy:		12 miesięcy
Cena Pakietu:		360 złotych brutto rocznie
Forma płatności:	płatność przelewem on-line, jednorazowa
* Wyrażam zgodę na zawarcie z Lex Secure 24h Opieka Prawna Komar-Komarowski Spółka Komandytowa z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 723/6, 81-853 Sopot, Umowy Opieki Prawnej w wybranym przeze mnie Pakiecie i realizowanie Umowy Opieki Prawnej na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Serwisu „Lex Secure Twoja Opieka Prawna” dostępnym tutaj oraz opublikowanym na stronie www.opiekaprawna.pl i www.lexsecure.pl Ponadto oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Świadczenia Usług Serwisu „Lex Secure Twoja Opieka Prawna” i akceptuję go w całości, jako integralną część Umowy Opieki Prawnej.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lex Secure 24h Opieka Prawna Komar-Komarowski Spółka Komandytowa z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 723/6, 81-853 Sopot, moich danych osobowych udostępnionych w niniejszym Formularzu Umowy, w celu realizacji Usług opieki prawnej na zasadach określonych w Umowie Opieki Prawnej, której integralną część stanowi Regulamin Świadczenia Usług Serwisu „Lex Secure Twoja Opieka Prawna”, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.).
* Wyrażam zgodę na świadczenie przez Lex Secure 24h Opieka Prawna Komar-Komarowski Spółka Komandytowa z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 723/6, 81-853 Sopot, Usług opieki prawnej zgodnie z Umową Opieki Prawnej w wybranym przeze mnie Pakiecie w drodze elektronicznej zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), w tym do przesyłania drogą elektroniczną na podany przez mnie adres poczty elektronicznej faktur VAT, rachunków, wiadomości, informacji, komunikatów, ogłoszeń, newsletterów oraz zmian w regulaminach lub innych dokumentach przezLex Secure 24h Opieka Prawna Komar-Komarowski Spółka Komandytowa z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 723/6, 81-853 Sopot.
* Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług opieki prawnej zgodnie z Umową Opieki Prawnej w wybranym przeze mnie Pakiecie przed upływem terminu 14 dni do odstąpienia od Umowy Opieki Prawnej, o którym mowa w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).